Κυριακή, 12 Ιουλίου 2009

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ STAGE IKA!

Οολόκληρο το άρθρο της "Καθημερινής" εδώ.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_12/07/2009__321923

Ταυτοχρόνως με το ίδιο σχέδιο νόμου, η κυβέρνηση φαίνεται να «κλείνει το μάτι» μέσω προσλήψεων και στους ανέργους που συμμετέχουν σε προγράμματα «εργασιακής εμπειρίας» με τη δέσμευση ότι θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία τους. Ετσι δημιουργούνται προσδοκίες για μονιμοποίηση στο ΙΚΑ εκατοντάδων νέων που μετείχαν ή συνεχίζουν να εργάζονται για 450 ευρώ στο Ιδρυμα και σε άλλα ασφαλιστικά Ταμεία μέσω των προγραμμάτων «stage». Ειδικότερα στο άρθρο 14 του σχεδίου νόμου που έχει στη διάθεσή της η «Κ», αναφέρεται ότι «η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Πρόσθετο προσόν προς διορισμό αποτελεί η εμπειρία σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Η εμπειρία αυτή τεκμηριώνεται με απασχόληση σε υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η οποία αποδεικνύεται ιδίως με αντίστοιχες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου ή προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας».

..Μκακάρι να είναι έτσι για τους συναδέλφους μας στο ΙΚΑ.
Να δούμε τι θα γίνει και για τους υπόλοιπους..

Δεν υπάρχουν σχόλια: